7 nội dung đáng lưu ý trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Theo nội dung Tờ trình dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), có một số điểm nổi bật như sau.

Ảnh: Canva

Bài liên quan

Chuyên trang Dân sinh
Chuyên trang Dân sinh