Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Các trường hợp tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

Các trường hợp tạm dừng đóng BHXH bắt buộc được quy định tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau.

Empty
Empty
Empty
Empty