Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cách tính hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Thành Công . .
Thành Công . .

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Cách tính hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu - 1
Ảnh minh hoạ.

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa giải đáp vướng mắc của người dân liên quan đến việc hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 thì mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Đồng thời tại Điều 58 Luật BHXH năm 2014 quy định:

- Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

- Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trường hợp là lao động nữ thì số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% là 30 năm, số năm đóng BHXH cao hơn là 10 năm (39 năm 9 tháng được tính tròn 40 năm), lao động nữ sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng 5 tháng (=10 năm * 0,5 tháng) mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Lưu ý chung: Việc tính hưởng chế độ nêu trên trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ được tính như sau:

- Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm;

- Từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

.