Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chi bảo hiểm y tế hơn 5,044 triệu đồng/lượt điều trị nội trú

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, 10 tháng năm 2022, số lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên phạm vi cả nước tăng 12,6%; tổng số chi cho công tác này tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đã đón tiếp, phục vụ hơn 121 triệu lượt khám, chữa bệnh với số chi hơn 97.132 tỷ đồng, tương ứng với mức chi gần 330.000 đồng/lượt điều trị ngoại trú và hơn 5,044 triệu đồng/lượt điều trị nội trú.

Tính đến ngày 30/10/2022, tỷ lệ sử dụng dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc là 79,1%, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 20 tỉnh, thành phố có tỷ lệ sử dụng dự toán cao hơn bình quân chung.

Chi phí cho một số dịch vụ kỹ thuật vẫn ở mức cao như: tỷ lệ chi xét nghiệm chiếm 10,1% tổng chi toàn quốc, chi chẩn đoán hình ảnh là 7,6%; chi phẫu thuật thủ thuật là 18,1%; chi thuốc là 34,7%... 

Căn cứ tình hình thực hiện chi khám, chữa bệnh BHYT thời gian qua, BHXH Việt Nam ước sẽ sử dụng khoảng 99% kinh phí so với dự toán cả năm 2022. Dự tính, sẽ có 18 tỉnh, thành phố chi vượt dự toán năm 2022 do Chính phủ giao, trong đó một số địa phương có tỷ lệ vượt dự toán cao là: Hà Tĩnh, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Đồng Nai, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng.

Về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố rà soát lại chi phí vượt tổng mức thanh toán năm 2021 để đưa vào quyết toán năm 2021; đồng thời tổng hợp các chi phí khám, chữa bệnh theo kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để giảm trừ hoặc bổ sung theo quy định.

Chi phí vượt dự toán từ năm 2018 đến 2020 được Bộ Tài chính tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 1.976 tỷ đồng cũng được BHXH Việt Nam tổng hợp vào báo cáo quyết toán năm 2021. Nếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, BHXH Việt Nam sẽ thông báo thanh toán bằng văn bản ngay sau khi có quyết định. 

Năm 2022, việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, đồng thời bảo đảm chi phí khám, chữa bệnh BHYT đúng quy định, những tháng cuối năm, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các địa phương lập danh sách cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu và tiến hành ký hợp đồng khám, chữa bệnh 2023. Cùng với đó, BHXH các địa phương có trách nhiệm phân tích rõ những chi phí bất thường, các nhóm dịch vụ kỹ thuật, sử dụng thuốc, vật tư y tế chưa hợp lý để có giải pháp khắc phục. Cơ quan BHXH các địa phương cũng cần chủ động phối hợp với ngành y tế thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng lạm dụng, sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT chưa tiết kiệm, báo cáo UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo về nội dung này. 

Dưới góc độ thực hiện chính sách, BHXH Việt Nam đã thành lập tổ công tác và tổ giúp việc để tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ năm 2021 trở về trước. Những vấn đề vượt thẩm quyền, BHXH Việt Nam sẽ xin ý kiến cơ quan chức năng theo quy định.