Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đề nghị nâng mức trợ cấp một lần cho người lao động, Bộ LĐ-TB&XH phản hồi?

Thành Công
Thành Công

(Dân sinh) - Với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tỷ lệ hưởng lương hưu cao nhất thế giới.

Bộ LĐ-TB&XH nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung:

“Đề nghị xem xét, nghiên cứu nâng mức trợ cấp một lần đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75% bằng 1 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn (thay vì 0,5 lần như Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang quy định).

Đề nghị nâng mức trợ cấp một lần cho người lao động, Bộ LĐ-TB&XH phản hồi? - 1
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tỷ lệ hưởng lương hưu cao nhất thế giới. (Ảnh minh họa: DT).

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH trả lời như sau: Theo quy định hiện hành, tổng tỷ lệ đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất của người lao động và người sử dụng lao động là 22%, trong khi đó khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ được hưởng lương hưu với tỷ lệ tối đa 75% khi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 35 năm đối với nam và 30 năm đối với nữ. 

Có thể thấy tỷ suất tích lũy (tỷ lệ hưởng lương hưu tương ứng với một năm đóng bảo hiểm xã hội) của Việt Nam hiện nay là 2,14% đối với nam và 2,5% đối với nữ, trong khi các nước như Trung Quốc và Hàn Quốc tỷ lệ này là 1% và bình quân của thế giới là 1,7%. 

"Với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tỷ lệ hưởng lương hưu cao nhất thế giới", Bộ LĐ-TB&XH cho hay. 

Chính sách bảo hiểm xã hội của Việt Nam thời gian qua đã từng bước được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo hướng bảo đảm hơn nguyên tắc đóng hưởng và bảo đảm bền vững lâu dài của Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Quy định đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu hàng tháng còn được hưởng trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu mang tính chất ghi nhận đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%.

Do vậy, Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh, việc kiến nghị tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sẽ ảnh hưởng tới khả năng cân đối, không đảm bảo bền vững của Quỹ hưu trí và tử tuất.