Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đề xuất sử dụng “mức tham chiếu" tính BHXH thay “mức lương cơ sở” từ 1/7

Thanh Nhung
Thanh Nhung

(Dân sinh) - Do bãi bỏ mức lương cơ sở nên không còn căn cứ điều chỉnh tiền lương đóng BHXH để tính lương hưu; không còn căn cứ để tính hưởng một số chế độ BHXH..., vì thế Chính phủ đề xuất sử dụng “mức tham chiếu tính BHXH” để thay thế cho “mức lương cơ sở” tại các nội dung của các chế độ BHXH trong Luật BHXH hiện hành đang gắn với mức lương cơ sở...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi.

Đề xuất sử dụng “mức tham chiếu" tính BHXH thay “mức lương cơ sở” từ 1/7 - 1
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung vừa có báo cáo gửi UBTV Quốc hội tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). (Ảnh: Thanh Mạnh).


Mức tham chiếu tính BHXH được tính bằng 1.800.000 đồng

Báo cáo nêu rõ, vào ngày 12/4 vừa qua, Chính phủ đã có Báo cáo số 06/BC-CP về đánh giá tác động của chính sách tiền lương mới đến việc thực hiện chính sách BHXH và đề xuất các quy định có liên quan trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Theo đó, Chính phủ đã đề xuất phương án cụ thể sửa đổi Điều 62 và Điều 63 của Luật BHXH năm 2014 được thể hiện tại Điều 76 và Điều 77 của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) chỉnh lý và cho phép riêng quy định này được áp dụng từ ngày 1/7 tới để đồng bộ, thống nhất với thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương. 

Đồng thời Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện các chế độ BHXH hiện đang gắn với mức lương cơ sở cho đến khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, để cụ thể hóa đề xuất nhằm tiếp tục thực hiện được các chế độ BHXH hiện đang gắn với mức lương cơ sở, đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về việc không nên quy định thành số tiền tuyệt đối mà nên sử dụng một căn cứ khác thay thế.

Theo đó, Chính phủ đề xuất sử dụng “mức tham chiếu tính BHXH” để thay thế cho “mức lương cơ sở” tại các nội dung của các chế độ BHXH trong Luật BHXH năm 2014 đang gắn với mức lương cơ sở và bổ sung một khoản tại Điều về quy định chuyển tiếp của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) với nội dung như sau:

“Mức tham chiếu tính BHXH được tính bằng 1.800.000 đồng từ ngày 1/7/2024 thay thế cho mức lương cơ sở để thực hiện BHXH theo quy định tại Luật BHXH năm 2014 và để thực hiện BHXH theo quy định của Luật này. 

Mức tham chiếu tính BHXH được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ BHXH”.

Lựa chọn một trong hai phương án hưởng BHXH 1 lần 

Một vấn đề đáng chú ý nữa được báo cáo Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) nêu rõ, đó là vấn đề hưởng BHXH một lần.

Chính phủ đề xuất 2 phương án quy định về hưởng BHXH một lần. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, cả hai phương án Chính phủ trình đều nhằm hướng tới mục tiêu, chủ trương của Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Đó là đảm bảo tốt hơn quyền lợi lâu dài, an sinh xã hội bền vững cho người lao động theo mức độ và cách thức khác nhau, hạn chế số người hưởng BHXH một lần. 

“Mỗi phương án đều có những ưu điểm, nhược điểm nhất định”, báo cáo nhấn mạnh.

Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra tiếp tục để tiếp tục lấy ý kiến các bên liên quan và trực tiếp người lao động (cả người lao động đang tham gia và người lao động đã hưởng BHXH một lần). 

Chính phủ cho rằng, để mở rộng diện bao phủ BHXH nhằm đạt được mục tiêu của Đảng tại Nghị quyết số 28-NQ/TW tiến tới BHXH toàn dân thì cần phải thực hiện tổng thể, đồng bộ các giải pháp. 

Cùng với các chính sách nhằm gia tăng lợi ích, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì hưởng BHXH một lần đã được quy định tại dự thảo Luật này, đồng thời cũng phải thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật có liên quan khác như hỗ trợ về tín dụng nhằm giải quyết khó khăn tài chính trước mắt. 

“Đặc biệt sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc làm theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, chú trọng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, hỗ trợ duy trì việc làm tránh sa thải lao động, đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm... sớm giúp người lao động quay trở lại thị trường lao động”, báo cáo nêu. 

Bên cạnh đó, cũng cần sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc thông tin, tuyên truyền để người lao động hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, những lợi ích của việc bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu; bảo đảm an sinh cho bản thân và an sinh xã hội bền vững của đất nước.

Báo cáo của Chính phủ khẳng định, đây là vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp, Chính phủ tiếp tục thống nhất trình và đề nghị Quốc hội xem xét quyết định lựa chọn một trong hai phương án nêu trên.