Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giải quyết kịp thời cho hơn 7.300 người trợ cấp BNN và tai nạn lao động

Thành Công
Thành Công

(Dân sinh) - Trong năm 2023, đã giải quyết kịp thời hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BNN) theo hai hình thức hằng tháng và một lần cho hơn 7.300 người, theo báo cáo của BHXH Việt Nam.

Theo đó, có 1.775 người hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng và 415 người hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Giải quyết kịp thời cho hơn 7.300 người trợ cấp BNN và tai nạn lao động - 1
Giải quyết kịp thời, đúng quy định cho hơn 7.300 người trợ cấp TNLĐ, BNN trong năm 2023 (Ảnh minh họa)

 

5.136 người hưởng mới

Chính sách trợ cấp tai nạn lao động một lần trong năm 2023 là 5.136 người hưởng mới. Cụ thể là 4.977 trường hợp hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần và 159 trường hợp hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần.

Con số này cho thấy, số người hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, BNN qua cả hai hình thức hằng tháng và một lần của năm 2023 có biến động nhẹ so với năm trước đó.

Cụ thể, trong năm 2023, số người giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, BNN hằng tháng này giảm 4,53% (tương ứng giảm 104 người) so với năm 2022. Tuy nhiên, số người giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, BNN một lần lại tăng 3,69% (thêm 183 người) so với năm 2022.

Theo BHXH Việt Nam, Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động, BNN có xu hướng ổn định, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Cơ quan bảo hiểm chỉ ra, nguyên nhân chính là do các đơn vị sử dụng lao động thực hiện tương đối nghiêm túc quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, BNN, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt

Công tác chi trả các chế độ tai nạn lao động, BNN được thực hiện kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cũng đa dạng hóa các hình thức chi trả, đẩy mạnh việc chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

"Việc triển khai đã nhận được sự quan tâm, phối hợp của các bộ, ngành có liên quan, thực hiện lồng ghép linh hoạt với công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu của chính sách", báo cáo của BHXH Việt Nam cho hay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, BHXH Việt Nam thừa nhận, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: tình trạng người sử dụng lao động né tránh, chậm trễ trong việc lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động đối với người lao động, chỉ lập hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau;

Hay việc thực hiện chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.

Bên cạnh đó, người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng qua ATM chỉ tập trung ở khu vực đô thị. Còn với người hưởng tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa hạ tầng cơ sở phục vụ chưa đáp ứng được nên số người hưởng qua tài khoản cá nhân còn thấp.

Hiện tại, chưa có cơ chế kiểm soát tình trạng của chủ thẻ ATM. Việc khai thác hết đối tượng phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đặc biệt trong các doanh nghiệp nhỏ còn hạn chế…

Mới đây, ngày 19/3/2024, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW  về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

 

Chỉ thị cũng nêu rõ: “Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả Quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng đóng, hưởng linh hoạt, nâng mức hưởng, mức hỗ trợ phù hợp cho người thụ hưởng bảo đảm ổn định cuộc sống, mở rộng và phát triển nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện có sự hỗ trợ của Nhà nước”.

 

Do đó, nội dung này khá quan trọng và sẽ được nghiên cứu, sửa đổi trong Luật An toàn vệ sinh lao động sắp tới.