Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế đúng tuyến

(Dân sinh) - Thông tư 30/2020/TT- Bộ Y tế, quy định 08 trường hợp khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế (BHYT) đúng tuyến.

Người dân đến Bệnh Viện Đa Khoa (Hưng Yên) đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Người dân đến Bệnh Viện Đa Khoa (Hưng Yên) đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

1. Đến Khám chữa bệnh (KCB) đúng cơ sở KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

2. Thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi KCB tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh.

Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi KCB.

3. Đi cấp cứu.

4. Được chuyển tuyến KCB BHYT theo quy định, bao gồm:

- Được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015.

- Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

- Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 26/2/2016.

5. Có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và KCB ban đầu tại cơ sở KCB cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

6. Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến.

7. Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

8. Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.