Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mới hưởng lương hưu đã qua đời, người thân được hưởng quyền lợi gì?

Trần Huyền
Trần Huyền

Nhiều người tham gia đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) có chung thắc mắc, với trường hợp người được hưởng lương hưu lại qua đời thì có bị mất khoản tiền BHXH hay không?

Với trường hợp người tham gia đóng BHXH vừa được hưởng lương hưu đã bị qua đời thì BHXH Việt Nam có những quy định cụ thể để hỗ trợ thân nhân của người đã mất.

Có thể hiểu khoản tiền BHXH người hưởng lương hưu sau khi qua đời sẽ không mất đi mà chuyển thành các khoản trợ cấp cho thân nhân người mất.

Cụ thể các quy định này bao gồm trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất.

Mới hưởng lương hưu đã qua đời, người thân được hưởng quyền lợi gì? - 1
Khoản tiền BHXH người hưởng lương hưu sau khi qua đời sẽ chuyển thành các khoản trợ cấp cho thân nhân người mất (Ảnh minh họa).

Trợ cấp mai táng được chi trả cho người lo mai táng. Mức trợ cấp này bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người hưởng lương hưu chết.

Trợ cấp tuất được chia thành hai loại: Trợ cấp tuất một lần và trợ cấp tuất hàng tháng.

Trợ cấp tuất một lần phụ thuộc vào thời gian người hưởng lương hưu qua đời sau khi bắt đầu hưởng lương hưu. Trong hai tháng đầu, mức trợ cấp tuất một lần bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.

Sau đó, mỗi tháng hưởng thêm lương hưu, mức trợ cấp giảm 0,5 tháng lương hưu, với mức thấp nhất là 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Để nhận được các trợ cấp này, người có quyền hưởng cần làm đơn đề nghị hưởng trợ cấp theo mẫu quy định và nộp cho cơ quan BHXH nơi người hưởng lương hưu đã từng tham gia đóng BHXH.

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bao gồm đơn đề nghị hưởng trợ cấp, giấy chứng tử của người hưởng lương hưu, sổ lĩnh lương hưu của người hưởng lương hưu, và giấy tờ chứng minh quyền hưởng trợ cấp.