Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mức hưởng các loại tiền trợ cấp xã hội sẽ tăng bao nhiêu từ 1/7?

Thành Công
Thành Công

(Dân sinh) - Trợ cấp xã hội là một khoản trợ cấp do Nhà nước hoặc các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn. Hiện Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 lên 500.000 đồng hoặc 750.000 đồng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện nay là 360.000 đồng/tháng

Số liệu của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, cả nước có khoảng 3,7 triệu đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Trong giai đoạn vừa qua, mặc dù ngân sách nhà nước còn khó khăn nhưng vẫn ưu tiên đầu tư cho an sinh xã hội, trợ cấp xã hội. 

Mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành (tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) là 360.000 đồng/tháng.

Mức hưởng các loại tiền trợ cấp xã hội sẽ tăng bao nhiêu từ 1/7? - 1
Cả nước có khoảng 3,7 triệu đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. (Ảnh minh họa: M.H). 

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

1. Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:

a) Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này:

- Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi;

- Hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên.

b) Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

c) Đối với đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này:

- Hệ số 2,5 đối với đối tượng dưới 4 tuổi;

- Hệ số 2,0 đối với đối tượng từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi.

d) Đối với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này:

Hệ số 1,0 đối với mỗi một con đang nuôi.

Thông qua quy định trên, tiền trợ cấp xã hội hằng tháng được tính dựa trên: Mức hưởng trợ cấp xã hội = Mức chuẩn trợ giúp xã hội (360 nghìn đồng) x Hệ số.

Đề xuất nâng từ 360.000 đồng/tháng, lên 500.000 đồng hoặc 750.000 đồng/tháng

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng chuẩn trợ cấp xã hội, vì thế tiền trợ cấp xã hội 2024 sẽ tăng nếu đề xuất tăng chuẩn trợ cấp xã hội được thông qua. 

Cụ thể, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đã đề xuất sửa đổi mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2024 là 500.000 đồng/tháng.

Như vậy, so với hiện nay, mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ tăng thêm 140.000 đồng/tháng. 

Ngoài ra, tùy thuộc điều kiện KT-XH tại địa phương, UBND tỉnh, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định đối với trường hợp quy định như sau: Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này.

Theo đề xuất này, mức hưởng trợ cấp xã hội 2024 sau khi điều chỉnh như sau:

- Cao nhất là 2.250.000 đồng/tháng và thấp nhất là 750.000 đồng/ tháng (nếu tăng chuẩn trợ cấp lên 750.000 đồng).

- Cao nhất là 1.500.000 đồng/tháng và thấp nhất là 500.000 đồng/ tháng (nếu tăng chuẩn trợ cấp lên 500.000 đồng).

Được biết, theo tính toán của Chính phủ, nếu mức chuẩn trợ cấp xã hội nâng lên là 750.000 đồng, thì tổng kinh phí thực hiện 1 năm khoảng 54.000 tỷ đồng, ngân sách nhà nước bố trí tăng thêm khoảng 26.300 tỷ đồng/năm. 

Nếu thực hiện từ ngày 1/7, năm 2024, ngân sách nhà nước bố trí thêm khoảng 13.100 tỷ đồng so với năm 2023.

Hiện, 14 tỉnh, thành phố đã nâng mức trợ giúp xã hội cao hơn mức quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Đồng thời, 32 tỉnh, thành phố đã quy định thêm các đối tượng thuộc diện trợ cấp, trợ giúp chưa được quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Theo Nghị định 20, hiện có 8 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như:

Trẻ em dưới 16 tuổi bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi, mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; người cao tuổi thuộc thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng...