Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều tỉnh về đích sớm trong phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu ngành BHXH năm 2021, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã về đích sớm với chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Cao Bằng nỗ lực về đích sớm

Với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, đến thời điểm này, các nỗ lực phát triển đối tượng tham gia, tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Cao Bằng đã tiến sát mục tiêu đề ra. Ông Nguyễn Tiến Hưng- Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng cho biết, trong năm 2021, BHXH tỉnh Cao Bằng đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Tính đến ngày 20/12/2021, BHXH tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2021 được BHXH Việt Nam giao. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, số tăng trưởng người tham gia BHXH tự nguyện ở mức cao và Cao Bằng là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện cao nhất trên toàn quốc so với lực lượng lao động trong độ tuổi (hiện nay chiếm khoảng 5%), cao hơn 4% so với mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đề ra.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Cao Bằng cũng tiến rất sát mục tiêu thu, thu nợ BHXH, BHYT. Chia sẻ về cách làm, ông Nguyễn Tiến Hưng cho biết, trước hết, phải khẳng định dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều tới công tác thu và thu nợ BHXH, BHYT. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực trọng tâm được BHXH tỉnh triển khai quyết liệt, với nhiều biện pháp linh hoạt, hiệu quả, phù hợp thực tiễn, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và xây dựng thói quen cho các chủ SDLĐ trong việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Tập trung phát triển đối tượng tham gia, thu, giảm nợ BHXH, BHYT

Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai cho biết, trong tháng cuối năm, ngoài công việc thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được giao đã tập trung phát triển đối tượng tham gia, thu, giảm nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Người dân thực hiện giao dịch tại BHXH tỉnh Hà Nam

Người dân thực hiện giao dịch tại BHXH tỉnh Hà Nam

BHXH tỉnh Đồng Nai cũng triển khai toàn bộ cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản cấp trên về quy định phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời ban hành, tổ chức hướng dẫn văn bản. Đặc biệt, triển khai nghiêm túc, nhanh chóng, kịp thời Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cùng với việc thực hiện cải cách hành chính, duy trì hoạt động ổn định giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đôn đốc hướng dẫn 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện gửi dữ liệu khám, chữa bệnh hàng ngày lên hệ thống thông tin giám định BHYT; triển khai các phần mềm nghiệp vụ, quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử ngành BHXH; triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực chi trả chế độ BHXH ngắn hạn; BHXH tỉnh Đồng Nai cũng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, người dân đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID…

Hà Nam: Vượt khó hoàn thành kế hoạch năm 2021

Ông Trần Mạnh Toàn- Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam vừa cho biết, hiện toàn tỉnh đã có 167.782 người tham gia BHXH, đạt 103,7% kế hoạch và tăng 18.960 người so với năm 2020. Để có được kết quả trên, BHXH tỉnh Hà Nam đã chủ động, tích cực tham mưu và bám sát các chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như của BHXH Việt Nam; đồngthời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; thực hiện tốt việc giải quyết chế độ; quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm kịp thời quyền lợi cho người tham gia và hưởng BHXH, BHYT. Trong đó, tập trung đôn đốc thu, thu hồi nợ BHXH, BHYT; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ NLĐ và chủ SDLĐ từ quỹ BH thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP.

Đặc biệt, nhằm “chạy nước rút” để về đích, BHXH tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đại lý thu tổ chức hội nghị khách hàng, thực hiện nhiều cuộc tuyên truyền theo nhóm nhỏ, tuyên truyền tại các hộ gia đình. Ngoài ra, tích cực đôn đốc thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2021-2022; ban hành văn bản về việc tăng cường phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; cũng như giao chỉ tiêu cụ thể cho BHXH các huyện, thị xã và đại lý thu.