Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ tục nhận BHXH một lần sau nghỉ việc

Trần Huyền
Trần Huyền

Sau khi dừng đóng BHXH mà muốn nhận BHXH một lần thì phải làm như thế nào là băn khoăn của nhiều người lao động. BHXH Việt Nam trả lời cụ thể thắc mắc này của người lao động.

Theo quy định hiện hành, người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH 1 lần căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội và Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 1 Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022.

Các trường hợp được hưởng BHXH một lần

Theo đó, người lao động mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

Thủ tục nhận BHXH một lần sau nghỉ việc - 1
BHXH Việt Nam khuyên người lao động nên cân nhắc bảo lưu thời gian tham gia BHXH để tiếp tục tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí (Ảnh: Capcut).

- Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHΧΗ;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH;

Người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Hồ sơ hưởng BHXH một lần

Theo quy định tại Điều 109 Luật BHXH năm 2014, hồ sơ hưởng BHXH một lần như sau:

- Sổ BHXH;

- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu số 14-HSB kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của BHXH Việt Nam);

- Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chúng một trong các giấy tờ sau đây:

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

- Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội; Điều 1 Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 sửa đổi Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Khi nhận BHXH một lần người lao động sẽ bỏ lỡ cơ hội được hưởng lương hưu để trang trải cuộc sống, cũng như được hưởng chế độ BHYT, chăm sóc sức khỏe khi về già.

Do đó, BHXH Việt Nam khuyên người lao động nên cân nhắc bảo lưu thời gian tham gia BHXH để tiếp tục tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.