Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động năm 2023

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã gửi văn bản đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT, phối hợp triển khai thực hiện công tác cấp, gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2023 cho các đối tượng tham gia.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo đó, các đơn vị thực hiện chuyển nộp toàn bộ số tiền phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp năm 2022 cho cơ quan BHXH trước ngày 25/12/2022 để làm cơ sở thực hiện cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2023. Cơ quan BHXH sẽ không thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2023 đối với các đơn vị tính đến ngày 31/12/2022 còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT. Mọi chi phí khám chữa bệnh mà người lao động đã chi trả trong khoảng thời gian thẻ BHYT không có giá trị sử dụng, đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, thực hiện chuyển nộp tiền đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023 và nộp các hồ sơ, thủ tục có liên quan cho cơ quan BHXH trước ngày 25/12/2022 để tiến hành cấp thẻ BHYT từ ngày 1/1/2023.

Để tiến tới việc sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ BHYT giấy, các đơn vị căn cứ dữ liệu đối tượng đang tham gia BHYT do cơ quan BHXH chuyển đến, hướng dẫn người lao động rà soát, bổ sung các thông tin còn thiếu như: số định danh cá nhân/ căn cước công dân, số điện thoại di động, mã số thuế cá nhân và chuyển nộp lại cho cơ quan BHXH trước ngày 25/12/2022. BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2023 đối với những trường hợp được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.

Việc lập hồ sơ báo giảm người tham gia BHXH, BHYT và chuyển nộp lại cho cơ quan BHXH các trường hợp đã nghỉ việc tại đơn vị trước ngày 25/12/2022.

Đối với các đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán kinh phí đóng BHYT năm 2022 do ngân sách nhà nước đóng cho cơ quan BHXH trước ngày 25/12/2022. Trên cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia BHYT do cơ quan BHXH chuyển đến, UBND cấp xã thực hiện rà soát, đối chiếu để lập danh sách báo cáo tăng, giảm người chỉ tham gia BHYT; đồng thời bổ sung số căn cước công dân của người dân và gửi cơ quan BHXH trước ngày 25/12/2022. Cơ quan BHXH sẽ thực hiện gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng này trên cơ sở dữ liệu hiện đang quản lý và danh sách tăng, giảm đối tượng do UBND cấp xã chuyển đến.

Cùng ngày, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phát động kêu gọi các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay góp sức hương ứng chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão. 

Đối tượng hướng tới là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT, người chưa có thẻ BHYT thuộc diện mới thoát nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia BHYT và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác.