Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tổng thu chi các quỹ Bảo hiểm gần 912 nghìn tỷ đồng

. Thanh Nhung
. Thanh Nhung

(Dân sinh) - Trong năm 2023, tổng thu chi các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là gần 912 nghìn tỷ đồng liên quan đến hầu hết người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó, tổng số thu các quỹ là hơn 472 nghìn tỷ đồng, tổng số chi các quỹ là hơn 439 nghìn tỷ đồng.

Tổng thu chi các quỹ Bảo hiểm gần 912 nghìn tỷ đồng - 1
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

 

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2024 diễn ra ngày 21/2.

Tăng cường thu, và giảm số tiền chậm đóng

Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT đạt và vượt chỉ tiêu.

Một số kết quả nổi bật như tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01/NQ-CP) với trên 93,3 triệu người tham gia, là chỉ tiêu kinh tế-xã hội- vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. 

Đáng chú ý, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2023 chiếm 2,69% số phải thu. Đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% của năm 2016 xuống còn 2,69%).

Trong năm 2023, tổng thu chi các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là gần 912 nghìn tỷ đồng liên quan đến hầu hết người dân, tổ chức và DN. Trong đó, tổng số thu các quỹ là hơn 472 nghìn tỷ đồng, tổng số chi các quỹ là hơn 439 nghìn tỷ đồng.

Đến nay đã có 22/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện, 62/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT.

Nhận định về tình hình lao động tác động tới công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2024, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, tỷ lệ lao động quay lại làm việc ở các địa phương khá lạc quan, có những địa phương đạt tỷ lệ 100%... 

Đây là cơ sở thuận lợi để cơ quan BHXH đẩy mạnh triển khai các giải pháp thu, phát triển người tham gia ngay từ đầu năm. 

Tổng thu chi các quỹ Bảo hiểm gần 912 nghìn tỷ đồng - 2
BHXH tỉnh đang theo sát tình hình, có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc báo tăng số lao động tham gia BHXH bắt buộc (Ảnh minh họa)

 

Tuy nhiên, phân tích bối cảnh thực tiễn, Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ Dương Văn Hào dự báo, năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. 

Trong bối cảnh đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ngành quan tâm chỉ đạo, phối hợp với BHXH địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, tăng cường thu, giảm số chậm đóng.

Doanh nghiệp thực hiện báo tăng lao động tham gia BHXH bắt buộc

Chia sẻ thông tin từ cơ sở, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương Nguyễn Duy Hiểu cho biết, số đơn vị sử dụng lao động hoạt động trở lại đạt 94%, số lao động quay trở lại đạt 90% và dự báo nhu cầu tuyển dụng khá cao (6 tháng đầu năm cần khoảng 42.000 người). 

Vì vậy, BHXH tỉnh đang theo sát tình hình, có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc báo tăng số lao động tham gia BHXH bắt buộc theo đúng quy định pháp luật. 

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các KCN, Liên đoàn lao động tỉnh, Công an, Thuế... để triển khai các giải pháp”, ông Hiểu cho biết.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An Lê Viết Thức khẳng định, việc đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào chỉ tiêu kinh tế-xã hội ở địa phương đang phát huy hiệu quả, nhất là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương rất đáng ghi nhận. 

“UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành chỉ thị về thu BHXH, BHYT gắn với thu ngân sách năm 2024. Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu và yêu cầu BHXH các huyện nhanh chóng triển khai các giải pháp; yêu cầu các tổ chức dịch vụ thu rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kiên quyết dừng hoạt động với các đơn vị không đạt yêu cầu...”, ông Thức chia sẻ thêm.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Thuận Lê Thị Hồng Vân cho biết, trong tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận tín hiệu tăng số tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn; hiện đang tham mưu để xây dựng cơ chế hỗ trợ nhóm tham gia BHYT theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP (khoảng 17.000 người). 

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH các huyện cũng đã bắt đầu triển khai nhiệm vụ 2024; BHXH tỉnh cũng đang khẩn trương xây dựng kịch bản thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024; tập trung mạnh vào việc mở rộng và nâng cao chất lượng tổ chức dịch vụ thu, qua đó tạo động lực để tăng số BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn.

Đánh giá bối cảnh năm 2024 có cả yếu tố thuận lợi và khó khăn, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục nêu cao quyết tâm, chủ động, sáng tạo xây dựng các kịch bản, giải pháp cụ thể ở từng nhóm đối tượng, rõ chỉ tiêu ở từng mảng công tác. 

Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu của cơ quan BHXH để tăng cường sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo các cấp, nhất là cấp xã, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu.

 

.