Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vĩnh Long: Ảnh hưởng Covid-19, nợ bảo hiểm xã hội tăng

(Dân sinh) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Vĩnh Long cho biết, tính đến ngày 31/7/2020, tổng số tiền nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp chiếm hơn 61,4 tỷ đồng.

Theo BHXH tỉnh Vĩnh Long, các tháng đầu năm 2020, nền kinh tế bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nên các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; kế hoạch kiểm tra đôn đốc, thu hồi nợ cũng hạn chế do dịch bệnh nên số nợ vẫn còn cao.

Con số này tăng lần lượt hơn 13 tỷ đồng so với tháng trước và gần 11 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2019.

Chiếm nhiều trong tổng số là nợ BHXH với hơn 42,1 tỷ đồng (68,5%), đồng thời số gia tăng cũng ở lĩnh vực này. Còn lại là nợ BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số nợ trong thống kê đã trừ khoảng 11,4 tỷ đồng của các đơn vị giải thể, phá sản, không liên hệ giao dịch.

Hướng tới, Tổ Thu nợ phối hợp ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý đối với đơn vị lợi dụng dịch bệnh để cố tình nợ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.