Quay lại Dân trí
Dân Sinh

10 công việc triển vọng nhất trong 5 năm tới

Dưới đây là 10 công việc mà các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhiều nhất trong vòng 5 năm tới, theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

 
dọc-ít nội dung (3)