Quay lại Dân trí
Dân Sinh

189 sản phẩm tỉnh Yên Bái được cấp chứng nhận OCOP

Tính đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 189 sản phẩm đã được cấp chứng nhận OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 168 sản phẩm đạt 3 sao.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, trong tháng 8, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đã tổ chức đánh giá, phân hạng 20 sản phẩm. Luỹ kế đến thời điểm hiện tại đã cấp chứng nhận được 189 sản phẩm OCOP trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 168 sản phẩm đạt 3 sao (do trong tháng có 04 sản phẩm đã hết thời hạn giấy chứng nhận).

Tính đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 189 sản phẩm đã được cấp chứng nhận OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 168 sản phẩm đạt 3 sao.

Tính đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 189 sản phẩm đã được cấp chứng nhận OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 168 sản phẩm đạt 3 sao.

Nhằm đảm bảo lộ trình, mục tiêu kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, Yên Bái tiếp tục triển khai toàn diện các nội dung xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, tổng số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là 99 xã (trong đó thành phố Yên Bái 06 xã; thị xã Nghĩa Lộ 10 xã; huyện Trấn Yên 20 xã; huyện Văn Yên 18  xã; huyện Yên Bình 22 xã; huyện Lục Yên 11 xã; huyện Văn Chấn 11 xã; huyện Trạm Tấu 01 xã).

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và nông thôn tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo đúng theo kế hoạch năm 2023, hoàn thiện hồ sơ cho các xã đảm bảo đúng quy định.

Dự kiến trong tháng 9/2023 sẽ công nhận 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Đại Phác huyện Văn Yên) và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Tân Hợp huyện Văn Yên, xã Cường Thịnh huyện Trấn Yên).

Đồng thời tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn cho các cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh về xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP ở cấp huyện; bình chọn và xét công nhận sản phẩm OCOP ở cấp tỉnh.