Quay lại Dân trí
Dân Sinh

7 trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Theo Điều 18 Nghị định 139/2018/NĐ-CP, đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong các trường hợp sau.

infographic 7