Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Agribank - TOP10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022

(Dân sinh) - Năm 2022, Agribank đứng thứ hạng thứ 8 trong bảng xếp hạng TOP500 - 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đây là năm thứ 13 và liên tục 6 năm đứng trong TOP10 - 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (từ năm 2017 đến năm 2022), đứng đầu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tại bảng xếp hạng này, qua đó khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu của Agribank trong cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động ổn định và hiệu quả, đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Có được kết quả trên là sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống Agribank luôn bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cùng với sự hợp tác, ủng hộ bền chặt của hàng chục triệu khách hàng, đối tác của Agribank.

Bảng xếp hạng VNR500 là kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietnamNet thực hiện dựa trên các tiêu chí về: Doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, tổng tài sản, số lượng nhân viên.

Agribank - TOP10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022

Agribank - TOP10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022

Trong suốt 35 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, trong năm 2022, Agribank luôn tiên phong thực hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng thông qua các giải pháp hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp, người dân cả nước triển khai có hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội như chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 160 ngàn tỷ dành cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, chủ động cắt giảm 2.000 tỷ đồng lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng vay vốn, tài trợ 600 tỷ đồng an sinh xã hội cho lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách...

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của Agribank đạt trên 1,89 triệu tỷ đồng: nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỷ đồng: tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỷ đồng, trong đó 65% dự nợ đầu tư “Tam nông”: là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước. Agribank tiếp tục khẳng định là Thương hiệu Quốc gia năm 2022, sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng của Agribank là sản phẩm dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2022; Moody’s xếp hạng tín nhiệm Agribank ở mức Ba2, tương đương mức tín nhiệm quốc gia và là thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam (theo Brand Finance).