Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Giang: Năm 2023, phấn đấu giải quyết việc làm cho 32.500 lao động

(Dân sinh) - Năm 2023 Bắc Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 32.500 lao động, trong đó đưa 1.650 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh Bắc Giang đã đề ra kế hoạch triển khai hoạt động năm 2023.

Theo đó, năm 2023 Bắc Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 32.500 lao động, trong đó đưa 1.650 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Kế hoạch, tỉnh Bắc Giang sẽ nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn tỉnh đạt 76%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 33%; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 2,65%.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển sinh và đào tạo nghề cho 29.000 người (gồm 870 người trình độ cao đẳng, 2.850 người trình độ trung cấp, 25.280 người là sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng).

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Bắc Giang sẽ thường xuyên cung cấp thông tin thị trường lao động cho người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng và tư vấn về nghề nghiệp, chính sách đào tạo nghề và việc làm sau đào tạo đối với lao động trên địa bàn.