Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Ninh chỉ đạo xử lý dứt điểm các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy

(Dân sinh) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, xử lý dứt điểm đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không đảm bảo yêu cầu về PCCC, công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

Bắc Ninh chỉ đạo xử lý dứt điểm các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

Bắc Ninh chỉ đạo xử lý dứt điểm các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC và tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra về PCCC, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn. Định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, bar, kiên quyết thu hồi giấy phép, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện.

Xử lý dứt điểm đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực thi hành. Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành chức năng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC, có cơ chế kiểm tra, giám sát thực hiện và chế tài xử lý trách nhiệm cụ thể.