Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Ninh: Công ty TNHH Bao bì và In ấn Trung Việt Huy Hoàng bị phạt 600 triệu đồng

Công ty TNHH Bao bì và In ấn Trung Việt Huy Hoàng (địa chỉ trụ sở chính tại TĐ 512, CCN Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh) bị xử phạt 600 triệu đồng vì có hành vi hoạt động sản xuất nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định và xả khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra ngoài môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sản xuất các sản phẩm từ giấy tại Công ty TNHH Bao bì và In ấn Trung Việt Huy Hoàng (ảnh MH).

Sản xuất các sản phẩm từ giấy tại Công ty TNHH Bao bì và In ấn Trung Việt Huy Hoàng (ảnh MH).

Theo đó, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH Bao bì và In ấn Trung Việt Huy Hoàng (địa chỉ trụ sở chính tại TĐ 512, CCN Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh) với số tiền 600 triệu đồng vì có hành vi hoạt động sản xuất nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định và xả khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra ngoài môi trường.

Cụ thể, các thông số SO2 vượt 12,5 lần; CO vượt 11,4 lần giới hạn quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT - Cột B (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ). Lưu lượng khí thải đo được tại thời điểm kiểm tra là 12.385 m3/giờ.

Công ty cũng bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời gian 4,5 tháng. Đồng thời, buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm về UBND tỉnh Bắc Ninh; buộc Công ty chi trả kinh phí đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành.

Nếu quá thời hạn trên, Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.