Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Ninh lên kế hoạch đào tạo 2.400 chỉ tiêu nghề sơ cấp

Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Ninh sẽ đào tạo nghề là 2.400 người. Trong đó, đào tạo nghề trình độ Sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, phụ nữ, người khuyết tật, người chấp hành xong án phạt tù là 1.300 người; Đào tạo nghề trình độ Sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an là 1.100 người.

Bắc Ninh lên kế hoạch đào tạo 2.400 nghề trình độ sơ cấp.

Bắc Ninh lên kế hoạch đào tạo 2.400 nghề trình độ sơ cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về thực hiện đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch nhằm trang bị kiến thức nghề, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cho người học ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, từng bước nâng cao mức sống của người lao động. Đồng thời, nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực nhằm cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối tượng được thụ hưởng theo Kế hoạch là lao động nông thôn, người khuyết tật, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, người chấp hành xong án phạt tù.

Chỉ tiêu đào tạo nghề là 2.400 người. Trong đó, đào tạo nghề trình độ Sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, phụ nữ, người khuyết tật, người chấp hành xong án phạt tù là 1.300 người; Đào tạo nghề trình độ Sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an là 1.100 người.

Công tác đào tạo nghề phải đảm bảo đúng đối tượng; gắn với giải quyết việc làm, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của doanh nghiệp. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đào tạo nghề tổ chức triển khai thực hiện đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho các lao động được hỗ trợ đảm bảo theo đúng Kế hoạch đề ra.