Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Ninh tăng cường phối hợp tổ chức các kỳ thi năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký ban hành Chỉ thị số 04 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023.

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và công tác phối hợp tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp, tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, thích ứng linh hoạt phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức các kỳ thi; ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch và tăng cường tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy định về Quy chế thi, tuyển sinh. 

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi tại tỉnh và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các kỳ thi.

Chỉ đạo đảm bảo việc dạy và học, hoàn thành kế hoạch năm học 2021 - 2022; tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12 theo đúng hướng dẫn. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi theo quy định; bố trí điểm thi của Hội đồng thi hợp lý, khoa học, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi. 

Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, nơi ăn, nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh ở tất cả điểm thi; bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự tuyệt đối tại các điểm thi. Tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi tới tất cả các đối tượng có liên quan tham gia làm nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật; ngăn chặn hiệu quả, không để xảy ra gian lận, tiêu cực, vi phạm quy chế, quy định pháp luật về thi.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công bố công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước thời gian thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tuyển sinh đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch và hiệu quả.

Công an tỉnh bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại các điểm tổ chức thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, coi thi, chấm thi, nơi bảo quản đề thi, bài thi… tuyệt đối không để diễn ra tình trạng tập trung đông người xung quanh khu vực thi trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi.

Thanh tra tỉnh tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi, bảo đảm Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, trung thực, khách quan; không để xảy ra tiêu cực, vi phạm quy chế thi và các quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo doanh nghiệp vận tải và các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh khi tham gia giao thông; bảo đảm an toàn việc vận chuyển đề thi, bài thi; phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới Kỳ thi.

Sở Y tế, Ban Quản lý ATTP tỉnh xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc phục vụ tốt nhất cho kỳ thi; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, khám chữa bệnh cho thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi. Đồng thời, bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức lực lượng đoàn viên, tình nguyện viên tham gia làm tốt công tác tuyên truyền về Kỳ thi; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, hỗ trợ kỳ thi. Đồng thời, tích cực tham gia phối hợp với các lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để Kỳ thi diễn ra tốt nhất.

UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện để phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 2022 tại địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy chế, khách quan, trung thực, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật...