Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bàn giao gần 90% diện tích đất cho dự án Vành đai 3 TP.HCM

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức đã tổ chức chi trả tiền 412/587 trường hợp (205 trường hợp đất nông nghiệp và 207 trường hợp đất ở), với tổng số tiền 3.091,986 tỷ đồng. Hiện có 286/412 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 89,029ha, chiếm 89,19%.

Về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư vành đai 3 TPHCM, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng UBND TP Thủ Đức Võ Trí Dũng thông tin, có 587 trường hợp trên địa bàn Thủ Đức bị ảnh hưởng bởi dự án này.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức đã tổ chức chi trả tiền 412/587 trường hợp (205 trường hợp đất nông nghiệp và 207 trường hợp đất ở), với tổng số tiền 3.091,986 tỷ đồng. Hiện có 286/412 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 89,029ha, chiếm 89,19%.

Lý giải về tiến độ thực hiện chậm hơn các địa phương khác, ông Dũng cho rằng, số lượng hồ sơ với diện tích thu hồi lớn (gần 600 hồ sơ với diện tích thu hồi 100 ha, chủ yếu là đất ở và đất nông nghiệp có nhà, ít trường hợp đất nông nghiệp thuần).

Lý giải về tiến độ thực hiện chậm hơn các địa phương khác, ông Dũng cho rằng, số lượng hồ sơ với diện tích thu hồi lớn (gần 600 hồ sơ với diện tích thu hồi 100 ha, chủ yếu là đất ở và đất nông nghiệp có nhà, ít trường hợp đất nông nghiệp thuần).

Lý giải về tiến độ thực hiện chậm hơn các địa phương khác, ông Dũng cho rằng, số lượng hồ sơ với diện tích thu hồi lớn (gần 600 hồ sơ với diện tích thu hồi 100 ha, chủ yếu là đất ở và đất nông nghiệp có nhà, ít trường hợp đất nông nghiệp thuần). Cùng với việc dự án đi qua các tuyến đường lớn của TP Thủ Đức nên việc không đồng ý giá (có so sánh giá với các địa phương khác, cụ thể là tỉnh Bình Dương) là không tránh khỏi, dẫn đến công tác vận động chấp hành giao mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn.

Để khắc phục khó khăn, vướng mắc, TP Thủ Đức đã thành lập 6 tổ công tác trên 04 phường (mỗi phường mỗi tổ công tác, riêng địa bàn phường Long Bình số hồ sở bị ảnh hưởng nhiều nên có 03 tổ Công tác) do các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ làm tổ trưởng để nắm bắt tình hình, vận động, giải thích, nắm bắt từng hồ sơ cụ thể để giải quyết hoặc đề xuất cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Trường hợp đã vận động nhiều lần, đúng theo quy định thì xin chủ trương thu hồi đất bắt buộc.