Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Báo động gia tăng vô sinh do phá thai vị thành niên

(Dân sinh) - Việt Nam thuộc nhóm 20 nước có tỷ lệ nạo phá thai vị thành niên cao nhất thế giới, đây là con số đáng báo động được Quỹ Dân Số Liên hợp quốc công bố mới đây.