Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Báo tin cho ai khi bị bạo lực gia đình?

(Dân sinh) - Từ ngày 1/7/2023, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 có hiệu lực, khi bị bạo lực gia đình hoặc phát hiện hành vi bạo lực gia đình, người dân có thể tố giác, thông báo qua các tổ chức, cá nhân sau đây.

Hiện nay theo quy định tại Điều 18 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007, người bị bạo lực gia đình hoặc phát hiện bạo lực gia đình phải kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi xảy ra bạo lực.

Trừ trường hợp nhân viên y tế chăm sóc người bị bạo lực gia đình có trách nhiệm giữ bí mật thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình (trường hợp phát hiện hành vi bạo lực gia đình có dấu hiệu tội phạm phải báo ngay cho người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để báo cho cơ quan công an nơi gần nhất).

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2023, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 có hiệu lực, khi bị bạo lực gia đình hoặc phát hiện hành vi bạo lực gia đình, người dân có thể tố giác, thông báo qua các tổ chức, cá nhân sau đây:

48
49