Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do tìm được việc làm mới có còn được hỗ trợ học nghề nữa không?

(Dân sinh) - Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã có Quyết định hỗ trợ học nghề nhưng chưa tham gia khóa đào tạo nghề. Hiện nay, tôi bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do tìm được việc làm mới, vậy tôi có còn được hỗ trợ học nghề nữa không?

huynh-16729710668411506720142

Ông Trần Văn Chức ở tỉnh Long An hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã có Quyết định hỗ trợ học nghề nhưng chưa tham gia khóa đào tạo nghề. Hiện nay, tôi bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do tìm được việc làm mới, vậy tôi có còn được hỗ trợ học nghề nữa không?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ thì trường hợp người lao động đã có quyết định hỗ trợ học nghề nhưng chưa tham gia khóa đào tạo nghề hoặc đang tham gia khóa đào tạo nghề mà bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn được hỗ trợ học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ học nghề.

Như vậy, trường hợp ông Trần Văn Chức đã có quyết định hỗ trợ học nghề nhưng chưa tham gia khóa đào tạo nghề mà bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn được hỗ trợ học nghề theo quy định nêu trên.