Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị tước giấy phép lái xe hạng A1 có được thi giấy phép lái xe hạng A2?

Ngọc Bích
Ngọc Bích

Khi đáp ứng được các điều kiện về quốc tịch, độ tuổi, sức khỏe thì người dân có thể dự thi giấy phép lái xe hạng A2 kể cả khi đang bị tước giấy phép lái xe A1.

Theo Điều 25 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và Điều 81 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, những cá nhân có vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực giao thông đường bộ ngoài bị phạt tiền thì người vi phạm có thể sẽ bị xử lý bằng hình thức tước giấy phép lái xe có thời hạn. 

Bị tước giấy phép lái xe hạng A1 có được thi giấy phép lái xe hạng A2? - 1
Bị tước giấy phép lái xe hạng A1 vẫn được thi giấy phép lái xe hạng A2 (Ảnh: Trần Huyền).

Trong thời hạn bị tước giấy phép, người lái xe sẽ không được điều khiển phường tiện giao thông thuộc phạm vi sử dụng của giấy phép lái xe bị tước.

Thời hạn tước giấy phép lái xe 1-24 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Thời hạn tước giấy phép lái xe đối với hành vi cụ thể là mức trung bình của khung thời gian tước được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì thời hạn tước có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung thời gian tước; nếu có tình tiết tăng nặng thì thời hạn tước có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung thời gian tước.

Mặt khác, điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về các hạng bằng lái xe gồm: Hạng A1 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50cm3 đến dưới 175cm3 và người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật;

Hạng A2 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Như vậy, người có giấy phép lái xe hạng A2 có thể sử dụng và điều khiển các phương tiện thuộc phạm vi điều khiển của bằng lái xe hạng A1. Tuy nhiên, giấy phép lái xe A2 không thuộc trường hợp nâng hạng từ giấy phép lái xe hạng A1.

Theo quy định hiện hành, điều kiện để đăng ký thi bằng lái xe A2 không liên quan tới việc người thi có bằng A1 hay không.

Việc tước giấy phép lái xe A1 chỉ là một hình thức tạm thời để xử lý người vi phạm giao thông, không thuộc trường hợp cấm đăng ký cũng như thi bất cứ hạng giấy phép lái xe nào khác.

Vì vậy, khi đáp ứng được các điều kiện về quốc tịch, độ tuổi, sức khỏe thì người đăng ký có thể dự thi giấy phép lái xe hạng A2 kể cả khi người này bị xử phạt hành chính bằng hình thức tước giấy phép lái xe A1.

Để được thi bằng lái xe hạng A2 người thi cần đáp ứng điều kiện: Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam;

Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định. Cụ thể, đối với bằng lái xe hạng A2, người đăng ký phải đủ 18 tuổi theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 60 Luật giao thông đường bộ 2008).