Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Dương tập huấn An toàn – Vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ đồng thời giải đáp thắc mắc, đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác ATVSLĐ thời gian qua. Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Dương (Sở LĐ-TB&XH) đã tổ chức khóa tập huấn An toàn – Vệ sinh lao động Nhóm 1 dành cho Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Thực hiện An toàn – Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) chính là thực hiện các giải pháp để người lao động hạn chế bị các thương tổn, bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe do các yếu tố nguy hiểm khi làm việc gây ra.

Do đó các Doanh nghiệp luôn phải chú trọng quan tâm và thực hiện đúng theo quy định pháp luật về an toàn – vệ sinh lao động.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ đồng thời giải đáp thắc mắc, đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác ATVSLĐ thời gian qua. Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Dương (Sở LĐ-TB&XH) đã tổ chức khóa tập huấn An toàn – Vệ sinh lao động Nhóm 1 dành cho Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Khóa tập huấn được tổ chức thành 02 lớp, diễn ra từ ngày 12/9 đến ngày 15/9 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương.

Tham dự khóa tập huấn có sự hiện diện của ông Ngô Xuân Lãm – Trưởng phòng chính sách lao động – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, giảng viên huấn luyện ATVSLĐ cùng các cán bộ đại diện cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự.

Tham dự khóa tập huấn có sự hiện diện của ông Ngô Xuân Lãm – Trưởng phòng chính sách lao động – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, giảng viên huấn luyện ATVSLĐ cùng các cán bộ đại diện cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự.

Tham dự khóa tập huấn có sự hiện diện của ông Ngô Xuân Lãm – Trưởng phòng chính sách lao động – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, giảng viên huấn luyện ATVSLĐ cùng các cán bộ đại diện cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự.

Lớp huấn luyện ATVSLĐ nhóm 1 diễn ra trong không khí nghiêm túc, trao đổi thẳng thắn những thắc mắc, khó khăn trong hoạt động kiểm định an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động tại các doanh nghiệp hiện nay.

Nội dung huấn luyện ATVSLĐ nhóm 1 gồm: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Trong phần nội dung về Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp đăng ký tham dự lớp tập huấn được miễn toàn bộ chi phí, cán bộ tham gia sẽ được cấp tài liệu huấn luyện.

Doanh nghiệp đăng ký tham dự lớp tập huấn được miễn toàn bộ chi phí, cán bộ tham gia sẽ được cấp tài liệu huấn luyện.

Doanh nghiệp đăng ký tham dự lớp tập huấn được miễn toàn bộ chi phí, cán bộ tham gia sẽ được cấp tài liệu huấn luyện. Sau khi hoàn thành chương trình tập huấn sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện theo quy định khi đạt yêu cầu kiểm tra.

​Tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương dự kiến tổ chức lớp Huấn luyện An toàn điện dành cho người lao động làm các công việc về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện; thi công lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện vào ngày 19 – 21/9 sắp tới.

Học viên sau khi học xong chương trình, kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp kết quả và phôi thẻ an toàn về doanh nghiệp.

Giám đốc doanh nghiệp căn cứ kết quả huấn luyện và cấp Thẻ an toàn cho người lao động theo quy định.