Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Dương triển khai kế hoạch “tuyến đường thanh toán không tiền mặt”

Ngày 21/2, UBND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tuyến đường thanh toán không tiền mặt đầu tiên của huyện.

Theo đó, mục đích kế hoạch này của huyện Dầu Tiếng nhằm thúc đẩy triển khai chuyển đổi số, thanh toán số; thúc đẩy các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng nền tảng số để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tạo sự thuận lợi, an toàn cho người dân.

Các phương thức phục vụ thanh toán tiền mặt cho tối thiểu 3 trong 4 phương thức là mã vuông QR.

Các phương thức phục vụ thanh toán tiền mặt cho tối thiểu 3 trong 4 phương thức là mã vuông QR.

UBND huyện yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, tiệm tạp hóa… đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, ứng dụng, nhân sự để triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện các giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt.

Các phương thức phục vụ thanh toán tiền mặt cho tối thiểu 3 trong 4 phương thức là mã vuông QR (chuyển khoản/thanh toán), qua website, Mobile Money và thẻ (POS); tích hợp sẵn sàng module thanh toán.

Theo dự kiến kế hoạch trên sẽ được triển khai trong tháng 3/2023, tuyến đường được chọn làm điểm là đường Hùng Hương, khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.