Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Phước có 23 trường hợp có dấu hiệu là nạn nhân của mua bán người

(Dân sinh) - Từ đầu năm 2023 đến nay, có 23 trường hợp người dân có dấu hiệu là nạn nhân của hoạt động mua bán người, dưới hình thức bị dụ dỗ, lừa gạt sang Campuchia làm ở các cơ sở kinh doanh và bị cưỡng bức lao động.

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Phước tổ vừa chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ đạo điểm về phòng, chống mua bán người năm 2023. 

Theo lực lượng chức năng của tỉnh Bình Phước đã phát hiện, ghi nhận nhiều vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tội phạm mua bán người, trong đó có 23 trường hợp có dấu hiệu bị lừa gạt, dụ dỗ qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao và đã xác minh, giải cứu được 7 nạn nhân.

Bình Phước triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ đạo điểm về phòng, chống mua bán người năm 2023. (Ảnh: UBND Bình Phước).

Bình Phước triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ đạo điểm về phòng, chống mua bán người năm 2023. (Ảnh: UBND Bình Phước).

Ban chỉ đạo cho biết, trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023 lực lượng Công an phối hợp với các ban ngành và địa phương đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền 236 đợt cho 12.700 lượt người dân, cán bộ chủ chốt cơ sở, cấp phát 98.070 tờ rơi phòng chống các loại tội phạm có lồng ghép các nội dung phòng, chống mua bán người, phối hợp với các đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố phát hơn 560 giờ về các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người. 

Ban Chỉ đạo tỉnh đã xác định, lựa chọn huyện Đồng Phú và thị xã Chơn Thành để triển khai thực hiện điểm về phòng, chống mua bán người; thời gian thực hiện từ tháng 5/2023 đến hết tháng 5/2024. 

Để ngăn chặn, đẩy lùi nạn mua bán người tại địa phương thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đề nghị các ban ngành, đơn vị, địa phương phải triển khai thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào khó khăn, trình độ dân trí thấp, khu vực biên giới. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trong các tầng lớp nhân dân, hướng đến các đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, nhất là các tỉnh Campuchia giáp biên.