Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Phước thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

(Dân sinh) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Sở Xây dựng dành quỹ đất và kêu gọi các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp bất động sản tham gia đầu tư, phát triển nhà ở công nhân, nhà lưu trú cho công nhân thuê.

UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 10/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh theo quy định của Luật Nhà ở, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 làm cơ sở để chấp thuận đầu tư các dự án.  

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng căn cứ quy định pháp luật về nhà ở và pháp luật quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để dành quỹ đất và kêu gọi các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp bất động sản tham gia đầu tư, phát triển nhà ở công nhân, nhà lưu trú cho công nhân thuê.

Trong giai đoạn 2022-2030, Bình Phước sẽ triển khai thực hiện 18 dự án nhà ở xã hội cho công nhân với diện tích khoảng 173ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 133.000 người.

Trong giai đoạn 2022-2030, Bình Phước sẽ triển khai thực hiện 18 dự án nhà ở xã hội cho công nhân với diện tích khoảng 173ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 133.000 người.

Rà soát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% theo tiến độ được phê duyệt; trường hợp không triển khai hoặc chậm triển khai so với tiến độ đã được phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh thu hồi quỹ đất 20% này để thực hiện lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. 

Khẩn trương lập, phê duyệt và công bố công khai Danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải thực hiện theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp quan tâm, đề xuất tham gia.

Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để bổ sung các khu đất của tổ chức, cá nhân không phù hợp quy hoạch xây dựng và chưa nằm trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội nhưng có nhu cầu phát triển nhà ở xã hội nhằm tạo quỹ đất triển khai các dự án nhà ở xã hội. 

Định hướng các khu vực ưu tiên phát triển nhà ở xã hội ở từng địa phương. Đối với đô thị, nên ưu tiên phát triển nhà ở xã hội tại các khu vực có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ đảm bảo sự phát triển bền vững. Tại khu vực nông thôn, kế hoạch phát triển nhà cần phải gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện pháp luật về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn, trong đó có việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Ông Võ Tất Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng Bình Phước cho biết, theo đề án phát triển nhà ở xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 có hơn 156.000 người có nhu cầu nhà ở xã hội.

Từ nay đến 2030, Bình Phước sẽ triển khai thực hiện 18 dự án nhà ở xã hội cho công nhân với diện tích khoảng 173ha, tập trung tại các địa phương gồm Đồng Xoài, Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản và Lộc Ninh. Qua đó, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 133.000 người (chiếm khoảng 85% tổng nhu cầu).

Dù nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, song hiện ở Bình Phước mới có 2 dự án nhà ở xã hội độc lập và 1 dự án nhà ở thương mại có xây dựng nhà ở xã hội với 847 căn nhà đã được xây dựng hoàn thành.

Trong năm 2022, Bình Phước mời gọi đầu tư nhà ở xã hội vào 9 dự án với tổng diện tích hơn 62ha, quy mô từ 12.600-16.900 căn cho 41.000-50.000 người, chủ yếu là công nhân lao động. Các dự án xây dựng nhà ở xã hội được quy hoạch ở những vị trí thuận lợi, gần khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các trục đường giao thông của khu vực.