Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ GD&ĐT đính chính thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Dự kiến Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở đi gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong chương trình giáo dục phổ thông năm mới: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội.

Bộ GD&ĐT vừa phát đi thông báo đính chính thông tin về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 tại Thông báo số 1489/TB-BGDĐ trước đó.

Trước đó, ngày 8/9, Bộ GD&ĐT ban hành Thông báo số 1489/TB-BGDĐT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại cuộc họp về Dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Bộ GD&ĐT đính chính mục 2 trong Thông báo Kết luận số 1489/TB-BGDĐT về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 như sau:

"Tổ chức thi theo môn, gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ".

Như vậy, với việc đính chính thêm môn Địa lý, kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 dự kiến sẽ có 11 môn thi bắt buộc và các môn học lựa chọn thay vì 10 môn như thông tin trước đó.

Hiện Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến rộng rãi về phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Bộ GD&ĐT giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì hoàn thiện dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025; đồng thời, tiếp tục xin ý kiến bằng văn bản 63 Sở GD&ĐT để có thêm căn cứ hoàn thiện dự thảo phương án trình lãnh đạo Bộ trình Thường trực Chính phủ xem xét, cho phép công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, dự kiến trong tháng 9/2023.

Trước đó, ngày 10/9, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP  phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2023. Theo đó, yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm công bố Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực, giảm áp lực, giảm chi phí và tạo sự đồng thuận xã hội.