Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ KH&ĐT muốn bỏ quy định chiết khấu tối thiểu trong kinh doanh xăng dầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi Bộ Công Thương về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Trong đó nổi bật là những vấn đề liên quan đến công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu; thời gian điều hành và công bố giá; quy định mức chiết khấu tối thiểu trong kinh doanh xăng dầu; cho phép đại lý bán lẻ lấy từ nhiều nguồn.

Theo Bộ KH&ĐT, không quy định mức chiết khấu tối thiểu để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt, nhằm bảo đảm hài hoà lợi ích trong từng giai đoạn, phù hợp với cung - cầu xăng dầu trên thị trường trong từng thời điểm, giảm sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu, Bộ KH&ĐT nêu ý kiến, Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; đồng thời là cơ quan chủ trì điều hành giá xăng dầu; còn Bộ Tài chính thực hiện việc giám sát trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá; rà soát tính toán công bố các khoản định mức để tính giá cơ sở.

Theo dự thảo tờ trình sửa Nghị định 95 và Nghị định 83 kinh doanh xăng dầu đang được lấy ý kiến, Bộ Công thương đề xuất chuyển việc điều hành giá xăng dầu về một mối là Bộ Tài chính, phương án khác là giữ nguyên như cũ. Góp ý kiến, Bộ KH&ĐT cho rằng, nên duy trì cách thức điều hành như hiện nay và sửa công thức giá cơ sở để tính đúng, đủ chi phí thực tế phát sinh của doanh nghiệp; rà soát các quy định về phương thức, tần suất xác định chi phí để có cơ sở điều chỉnh kịp thời.

Theo Bộ KH&ĐT, chu kỳ điều hành giá 10 ngày như quy định tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP hiện nay vẫn cơ bản phù hợp và không phải là nguyên nhân của việc thiếu hụt nguồn cung xăng dầu thời gian qua. Do vậy, Bộ Công Thương cần phân tích, đánh giá, kiểm tra thực tế để đề xuất chu kỳ phù hợp.

 Về vấn đề cho phép đại lý bán lẻ lấy từ nhiều nguồn, theo Bộ KH&ĐT, nếu đại lý lấy từ nhiều nguồn sẽ dẫn tới khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, giá bán xăng dầu, nhất là xác định trách nhiệm của các bên liên quan khi xảy ra sự cố cháy nổ, gian lận thương mại. Nhưng đại lý xăng dầu chỉ lấy hàng từ 1 nguồn có thể dẫn đến những khó khăn trong việc đảm bảo có đủ hàng để bán ra thị trường, nhất là khi nguồn cung xăng dầu khan hiếm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý với phương án tiếp tục giữ Quỹ Bình ổn giá, nhưng sẽ sửa đổi theo hướng quy định nguyên tắc sử dụng trên cơ sở đánh giá và làm rõ căn cứ đề xuất. Cụ thể, cơ quan nhà nước chỉ can thiệp điều hành giá khi giá xăng dầu có biến động tăng từ 10% trở lên hoặc giảm từ 7% trở lên.