Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ Quốc phòng: Truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022

(Dân sinh) - Sáng nay (ngày 18/11), Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, tổ chức Chương trình truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới năm và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022”. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 85 điểm cầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng chủ trì chương trình.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, qua đó thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực.

Để tiếp tục phát huy tinh thần vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của Tháng hành động, làm lan tỏa sâu rộng hơn và cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tích cực phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội trong thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu,  Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng phát biểu tại chương trình.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng phát biểu tại chương trình.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nói riêng; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em cho các thành viên trong gia đình; có nhiều hình thức tuyên truyền thu hút sự tham gia tích cực của nam giới, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thực hiện bình đẳng giới.

Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành động bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; rà soát, kiện toàn, phát huy tốt vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong tham mưu, tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động bằng các hoạt động có ý nghĩa.

Điểm cầu tại Hà Nội.

Điểm cầu tại Hà Nội.

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng, với sự chung tay, chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, đơn vị trong quân đội, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 sẽ đạt hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng.

Tại Chương trình truyền thông, ông Lê Khánh Lương, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ-TB&XH), Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam thông tin một số vấn đề cơ bản về triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng và lan tỏa thông điệp Tháng hành động tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, người lao động trong quân đội.