Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ Tài chính nhận được 350 đơn tố cáo liên quan bán bảo hiểm qua ngân hàng

Ngày 5/5, Bộ Tài chính cho biết thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, giám sát nhằm chấn chỉnh hoạt động của thị trường bảo hiểm. Trong đó, chấn chỉnh hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng của các doanh nghiệp và yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với các ngân hàng.

Bộ Tài Chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nghiêm túc tuân thủ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm về việc không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.

1

Bên cạnh đó, tổ chức làm việc trực tiếp với một số doanh nghiệp bảo hiểm có phản ánh của khách hàng và yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm xem xét, xử lý dứt điểm khiếu nại của khách hàng, bảo đảm quyền lợi khách hàng trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật.

Cũng theo Bộ Tài chính, thông qua đường dây nóng, đến cuối tháng 4, đã tiếp nhận 192 kiến nghị, phản ánh và 299 kiến nghị, phản ánh qua email liên quan đến bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng.

Bộ Tài chính cũng phân loại xử lý 350 đơn đề tố cáo liên quan đến phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance). Thanh tra Bộ đã chủ trì buổi tiếp dân với sự tham gia của đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm làm việc với 5 công dân đại diện cho nhóm người đến Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng thu thập hồ sơ, tài liệu, phân tích, đánh giá 5 doanh nghiệp bảo hiểm thuộc kế hoạch thanh tra năm 2023 theo kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đã được Bộ phê duyệt.

Đối với các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc bị ép mua bảo hiểm khi giải ngân khoản vay, Bộ Tài chính đã chuyển thông tin cho Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng nhà nước để phối hợp quản lý, giám sát.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước xây dựng Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan trong việc thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng.

Bộ Tài chính đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam rà soát và hoàn thiện ngay bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý bảo hiểm, các quy tắc chuẩn mực để áp dụng chung cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời, có chế tài xử phạt nghiêm trong trường hợp vi phạm.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khẩn trương phối hợp các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông tổng thể về thị trường bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm.