Quay lại Dân trí
Dân Sinh

BSR lấy con người làm trọng tâm phát triển

Tuấn Thịnh
Tuấn Thịnh

Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) chú trọng phát triển năng lực toàn diện cho người lao động với mục tiêu thực hiện tốt công việc, phát triển sự nghiệp, bản thân trên các phương diện sức khỏe, tinh thần, tình cảm, kỹ năng và trí tuệ.

BSR hướng đến quản trị doanh nghiệp bằng văn hóa, lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng cho mọi hoạt động quản trị.

Thu hút nhân tài, phát triển tài năng

Từ những ngày đầu thành lập, BSR đã nhận diện, ưu tiên thực hiện đầy đủ, chất lượng và kiên trì với chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh các chế độ chính sách và phúc lợi, chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của BSR là nguồn phúc lợi có ý nghĩa rất lớn mà người lao động nhận được ngoài các phúc lợi vật chất khác. Qua các chương trình này, người lao động có sự phát triển toàn diện, đảm bảo về chất lượng cuộc sống, phát triển sự nghiệp, bản thân.

BSR đã có nhiều nỗ lực phát triển nguồn nhân lực và đạt được những kết quả vững chắc, người lao động BSR được đào tạo cơ bản và chuyên sâu trong nước và nước ngoài.

Trong thời kỳ hình thành phát triển dự án (từ năm 1997 đến 2008) và 16 năm qua, BSR đã tập trung chủ yếu đào tạo theo yêu cầu pháp luật, đào tạo nội bộ, đào tạo theo yêu cầu vị trí chức danh, đào tạo tại chỗ qua công việc (OJT), huấn luyện (Coaching), kèm cặp (Mentor-Mentee), đào tạo chuyên sâu, định hướng phát triển chuyên gia, đào tạo kỹ năng, quản lý, lý luận chính trị, đào tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa bản sắc PVN/BSR với trung bình 10.000 lượt người/năm.

BSR lấy con người làm trọng tâm phát triển - 1
Lãnh đạo và nhân viên BSR tham gia giải chạy Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023.

Trong năm 2023, BSR đã triển khai thực hiện 141 chương trình và chuỗi chương trình đào tạo cho 13.335 lượt người. 4 tháng đầu năm 2024, BSR đào tạo cho gần 4.000 lượt học viên với 40 chương trình, chuỗi chương trình đào tạo từ kiến thức nhập ngành đến các kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực chuyên môn và đặc biệt, đã đào tạo hơn 8.000 lượt người với 69 chủ đề nghiệp vụ chuyên môn quan trọng.

Xây dựng, phát triển và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp

BSR tuổi 16 với “Khát vọng tiên phong” mang trong mình hệ giá trị cốt lõi “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả” và nền tảng văn hóa dầu khí “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”. BSR thể hiện rõ nét một doanh nghiệp hiện đại, thành công, từng bước phát triển bền vững.

Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh gần đây cho thấy năm 2022, BSR sản xuất được 7 triệu tấn sản phẩm, doanh thu đạt 168.895 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 19.027 tỷ đồng, đạt 37,1 triệu giờ công an toàn. Năm 2023, BSR sản xuất được 7,36 triệu tấn sản phẩm, doanh thu 150.073 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 17.393 tỷ đồng, đạt 42,2 triệu giờ công an toàn. 

Chia sẻ về xây dựng văn hoá doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban chỉ đạo Đề án Văn hóa doanh nghiệp BSR cho biết, công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp là việc làm thường xuyên, lâu dài, kiên trì và bền bỉ. Việc xác định xây dựng văn hóa doanh nghiệp đi trước, định hướng, tạo đà cho sản xuất kinh doanh cùng với quản trị biến động là một trong những giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của người lao động BSR. 

Vì thế BSR phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung về văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị, xem đây là kết quả đánh giá năng lực công tác thực tiễn của cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm. 

BSR lấy con người làm trọng tâm phát triển - 2
Nhân sự BSR trao đổi, thảo luận nghiệp vụ vận hành, bảo dưỡng nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ 5 năm 2024. 

Với đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh, văn hoá an toàn là một trong những yếu tố quan trọng trong văn hoá doanh nghiệp BSR. Là công ty quản lý và vận hành nhà máy Dung Quất - nhà máy có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, BSR chú trọng xây dựng, phát triển văn hoá an toàn với nền tảng là sự cam kết của lãnh đạo về an toàn, sự thấu hiểu, sự quan tâm chia sẻ các mối nguy - rủi ro, các tác động đối với con người, môi trường và máy móc thiết bị. 

BSR đánh giá tình hình thực tế, xây dựng, cập nhật các nguyên tắc phòng ngừa mối nguy hiểm bằng sự phản ánh liên tục sự tương thích giữa hệ thống quản trị và tình hình thực tế, thông qua hệ thống lập kế hoạch, triển khai, giám sát và điều chỉnh cho phù hợp (PDCA); thông tin được phản hồi từ người lao động thông qua hệ thống một cách chuyên nghiệp, tích cực, tận tâm, tuân thủ tuyệt đối, nhưng cũng hết sức sáng tạo của người lao động.

BSR đang giữ kỷ lục 45 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công, đó là thành tích kỷ lục và là niềm tự hào của người lao động về văn hóa an toàn BSR. 

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, việc quản trị rủi ro có vai trò quan trọng, nhất là trong điều kiện môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, khó lường. BSR đã đưa văn hoá quản trị rủi ro thành chủ điểm cần ưu tiên và gắn liền với văn hoá doanh nghiệp, được xây dựng phù hợp với công tác đào tạo, tuyên truyền đến với các ban chức năng, đẩy mạnh văn hóa đến toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại BSR. 

Với kế hoạch xây dựng văn hoá quản trị rủi ro cụ thể, đây là tiền đề quan trọng để BSR sẵn sàng tiếp cận các công nghệ mới, hợp tác với các đối tác có năng lực, cam kết theo đuổi những dự án đầu tư có tính khả thi về vận hành và tài chính nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững. BSR chủ động nhận diện được các yêu cầu về ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) trong việc xây dựng các chiến lược kinh doanh, đầu tư và xây dựng các khung quản trị rủi ro phù hợp.

“BSR đang làm rất tốt việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Từ nền tảng văn hoá doanh nghiệp, BSR đã vượt qua khó khăn và đạt những thành quả đáng tự hào và đóng góp vào sự thành công chung của địa phương, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, phát triển nền công nghiệp của địa phương và của đất nước và lan tỏa những giá trị tích cực, nét đẹp, tạo sự chuyển hóa tích cực cho địa phương, cộng đồng và xã hội”, đại diện BSR chia sẻ.