Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay, 22/5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng cả về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia. Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 07 giờ 15 phút, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

vieng-lang-a3-1684719776527

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Empty

Các đại biểu Quốc hội vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Empty
Empty

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Empty

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội sang dự Lễ khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Empty