Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Các đối tượng được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt

(Dân sinh) - Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt đối với hộ gia đình nghèo, hộ chính sách xã hội (không còn thực hiện việc giảm tiền điện sinh hoạt trực tiếp như trước đây). Cụ thể như sau.

infographic 8