Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Các phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ

Miễn phí sử dụng đường bộ đối người nộp phí cho các phương tiện được quy định tại Điều 3 Thông tư 70/2021/TT-BTC, cụ thể như sau.

infographic 7