Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cách phân biệt bệnh đậu mùa khỉ và thủy đậu

Bệnh đậu mùa khỉ và bệnh thủy đậu có thể có chung một số triệu chứng về bệnh truyền nhiễm nhưng có sự khác biệt rõ ràng về tổn thương, sự lây truyền.

button 1400x2000