Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần làm gì khi bị mất hoặc lộ thông tin thẻ ngân hàng?

Theo Điều 19 Thông tư 19/2016/TT-NHNN, việc xử lý trong trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ ngân hàng như sau.

infographic 6 (4)