Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời

Hà Nội ra quân kiểm tra, tháo dỡ triệt để các biển quảng cáo, vi phạm quy định, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.