Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

(Dân sinh) - Thiếu nước sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng ở khu vực Láng Hòa Lạc (Hà Nội). Việc thiếu nước này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân.