Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch và 2 cán bộ phường ở Quảng Ngãi bị kỷ luật

Chủ tịch và 2 cán bộ địa chính phường ở Quảng Ngãi vừa bị kỷ luật do vi phạm trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Báo Giao thông dẫn nguồn tin từ ông Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ, công chức phường Phổ Quang do vi phạm trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân.

Cụ thể, UBND thị xã Đức Phổ đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Văn Xinh - Chủ tịch UBND phường Phổ Quang; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Tấn Nam, công chức địa chính, xây dựng đô thị và môi trường phường Phổ Ninh (nguyên công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường phường Phổ Quang); kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Đoàn Tân, công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường phường Phổ Quang.

Song song với việc thi hành kỷ luật hành chính về mặt chính quyền, UBND thị xã Đức Phổ cũng có văn bản đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đức Phổ xem xét, xử lý kỷ luật về mặt đảng đối với ông Võ Văn Xinh và ông Huỳnh Tấn Nam.

Theo Báo Nhân dân, qua kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức, hoạt động bộ phận Một cửa của UBND phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ trong 7 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một số vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật đất đai về quy trình xử lý hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Cụ thể, vi phạm quy định về xác nhận, công khai hồ sơ: Hợp thức hóa quy trình niêm yết công khai và xác nhận khống vào hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vi phạm quy định về thời gian giải quyết hồ sơ: Nhiều hồ sơ tiếp nhận từ trước năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét xử lý theo quy định; nhiều hồ sơ tuy đã và đang được giải quyết nhưng để quá hạn rất lâu.

Vi phạm quy định về hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đất đai: Nhiều hồ sơ hiện đang ở trạng thái không thể xử lý được, do tiếp nhận hồ sơ đầu vào không đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định; yêu cầu công dân làm lại hồ sơ nhưng UBND phường Phổ Quang không thực hiện ban hành văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc hướng dẫn người dân hoàn chỉnh, bổ sung lại hồ sơ.

Với việc để xảy ra nhiều sai sót, vi phạm, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ tổ chức xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu UBND phường Phổ Quang và công chức địa chính có liên quan đến những vi phạm trong việc quản lý, kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cho người dân theo quy định về xử lý cán bộ, công chức hiện hành.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra UBND phường Phổ Quang về kết quả xử lý, giải quyết hơn 200 hồ sơ đang tồn đọng tại Ủy ban nhân dân phường Phổ Quang được tiếp nhận vào thời điểm trước năm 2022 và những hồ sơ tồn đọng trong năm 2022.