Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chuẩn cận nghèo về thu nhập của đối tượng người lao động bị mất việc làm để được hưởng trợ cấp

(Dân sinh) - Câu hỏi: Mức chuẩn cận nghèo trong quy định về điều kiện thu nhập của đối tượng người lao động bị mất việc làm là mức nào?

Chuẩn cận nghèo về thu nhập của đối tượng người lao động bị mất việc làm để được hưởng trợ cấp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trả lời:

Mức chuẩn cận nghèo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là mức chuẩn cận nghèo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, cụ thể: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Trường hợp địa phương có chuẩn nghèo riêng thì áp dụng theo chuẩn nghèo của địa phương (Khoản 3 Điều 19 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg)