Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chuyên gia nước ngoài có phải thực hiện cấp giấy phép lao động không?

Công ty chúng tôi được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có ký hợp đồng kinh tế với phía nước ngoài để thực hiện lắp đặt một số thiết bị phục vụ trong hoạt động sản xuất của Công ty, phía nước ngoài cử một số chuyên gia sang thực hiện thi công, lắp đặt thiết bị thì những người nước ngoài này có phải thực hiện cấp giấy phép lao động không và bên nào chịu trách nhiệm làm thủ tục?

Cục Việc làm trả lời:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế thuộc đối tượng phải cấp giấy phép lao động.

Chuyên gia nước ngoài có phải thực hiện cấp giấy phép lao động không?  - Ảnh 1.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì đối tác phía Việt Nam chịu trách nhiệm làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài vào làm việc theo hợp đồng kinh tế đã ký.