Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Có được hỗ trợ học nghề khi bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

(Dân sinh) - Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và được hỗ trợ học nghề, vì một số lí do tôi bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, vậy tôi có còn được hỗ trợ học nghề nữa không?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì trường hợp người lao động đã hưởng hết thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp mà vẫn tiếp tục học nghề hoặc chuẩn bị tham gia học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian học nghề.

Như vậy, người lao động dù bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian học nghề theo quyết định về việc hỗ trợ học nghề.