Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Hà Nội giảm 4 đơn vị cấp phòng

Sáng 31/8/2023, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố các Quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ trong Công an TP theo Đề án số 19 và Phương án số 01 của Bộ Công an. Theo đó, Công an TP Hà Nội giảm 4 đơn vị cấp phòng, từ 37 còn 33 phòng.

Đây là một trong những đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy lớn, tác động trực tiếp đến 11 đơn vị cấp phòng, 30 công an cấp huyện và trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ (trong đó, trên 300 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, cấp đội).

Theo đó, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Sáp nhập Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ vào Phòng Tổ chức cán bộ và sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng an ninh.

Đối với công an cấp huyện, thị xã: Tiến hành sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp và điều chỉnh tên gọi thành đội Tham mưu.

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm chỉ huy một số đơn vị.

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm chỉ huy một số đơn vị.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị các đơn vị nhanh chóng ổn định về tổ chức và hoạt động; bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó rà soát, sửa đổi quy chế, lề lối làm việc. Rà soát, nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình trên lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ hiệu quả; đồng thời bảo đảm tính linh hoạt cao; tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thường xuyên, gắn kết giữa các đơn vị, lực lượng, cấp công an; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính phát huy hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy mới.

Đặc biệt, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với thực hiện danh mục vị trí việc làm; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ phát triển, bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong từng đơn vị và trong toàn công an thành phố.